Lintjesregen 2020 – uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Foto: © Gemeente Boxmeer.

Vrijdag 3 juli was het dan zover! De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes aan de 12  gedecoreerden die op 24 april van burgemeester Van Soest een telefoontje ontvingen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Deze keer geen feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Boxmeer vanwege de geldende maatregelen rondom het coronavirus. In plaats daarvan werden alle gedecoreerden thuis bezocht door burgemeester Van Soest, waar hij de Koninklijke onderscheiding met de bijbehorende oorkonde kon overhandigen

Mevrouw W.J.P.H. (Willeke) Boom-Arts – Overloon
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Boom-Arts is al 45 jaar een actief lid van het Sint Theobaldusgilde in Overloon.
In 1994 werd zij het eerste vrouwelijke bestuurslid van het gilde. Van 2008 tot 2017 was zij de eerste vrouwelijke secretaris en sinds 2017 is zij de eerste vrouwelijke voorzitter / hoofdman. Naast haar bestuurstaken is zij de stuwende kracht achter de vele activiteiten waar het gilde bij aanwezig is én de activiteiten die het gilde zelf organiseert. Tevens is zij muzikant en plaatsvervangend dirigent bij de Drumshowband.

De heer H.M. (Henk) Broeren – Vortum-Mullem
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau . Van 1970 tot 2000 was de heer Broeren actief betrokken bij volleybalvereniging Advendo, die in 1998 fuseerde met volleybalvereniging Voversa in Sambeek. In die periode was hij secretaris, leider/coach, zaalwacht, barman en hielp hij mee met de verbouwing van de kantine en de kleedlokalen. Sinds 2000 is hij secretaris van de KBO afdeling Vortum-Mullem en vanaf 2013 heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie KNILLUS in Vortum-Mullem.

Mevrouw J. (Judith) de Cloe-Eversdijk – Boxmeer
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1996 tot 2012 was mevrouw De Cloe-Eversdijk voorzitter van de centrale Cliëntenraad van Dichterbij, waar zij tot op heden nog steeds lid is van het cliëntenpanel. Sinds 2012 is zij voorzitter van de cliëntenraad van zorgcentrum Madeleine/Orangerie in Boxmeer en tevens lid van de centrale cliëntenraad van Pantein. Daarnaast is zij lid van de stuurgroep ‘gezond eten en drinken’ en voorzitter van de stuurgroep ‘merkbare kwaliteit’. Ook is zij sinds 2012 bestuurslid van het Jan Jongmansfonds en was zij een aantal jaren lid van de Burgerparticipatieraad van de gemeente Boxmeer.

Mevrouw J.M.A. Coenen-Jansen – Oeffelt
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Coenen-Jansen is sinds 1985 secretaris van het Gemengd Koor St. Caecilia in Oeffelt. Daarnaast is zij al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij de Parochie San Salvator. Ook zet zij zich al 33 jaar vrijwillig in voor allerlei activiteiten die Carnavalsvereniging de Leemknèjers organiseert. Tevens is zij sinds 1994 vrijwilliger bij de Wandelsportvereniging ‘Un Eindje Um’ en sinds 2004 is zij actief betrokken bij De Zonnebloem afdeling Oeffelt.

Mevrouw P.H. (Paula) Cremers-Cardynaals – Boxmeer
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ruim 20 jaar deelt mevrouw Cremers-Cardynaals haar ervaringen als overlevende van Japanse interneringskampen in Indonesië tijdens lezingen die zij verzorgt voor schoolkinderen en volwassenen. Haar voordrachten door heel Nederland zijn niet alleen van historisch belang, maar ook van onschatbare waarde voor de naoorlogse generatie. Daarnaast verzorgt zij al bijna 30 jaar rondleidingen door Boxmeer, waarbij zij haar kennis deelt over de rijke geschiedenis en cultuur van haar woonplaats.

Mevrouw P.M. (Nellie) Geerts-Gerrits – Beugen
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1990 verricht mevrouw Geerts-Gerrits vrijwilligerswerk in haar woonplaats Beugen. Mevrouw is coördinator en aanspreekpunt van de werkgroep die de kerk in Beugen schoonmaakt. Naast het tweewekelijks schoonmaken van het interieur van de kerk zorgt zij ook voor het poetsen van het koperwerk. Daarnaast is zij ook een waardevolle vrijwilliger voor de KBO in Beugen, waar zij wekelijks de handwerkmiddag verzorgt. Tevens helpt ze mee met andere activiteiten, zoals de jaarlijkse handwerk- hobbybeurs, de boekenbeurs en de kerstviering. Ook bezorgt zij, via Tafeltje Dekje, maaltijden bij mensen thuis.

Mevrouw J.M.L.H. (Annemarie) Hosli – Boxmeer
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hosli is een actieve vrijwilliger die zich inzet voor verschillende organisaties.
Van 1970 tot 1991 was zij begeleider tijdens de vakantieweken van De Zonnebloem. Daarnaast zet ze zich sinds 2004 vrijwillig in voor Stichting Dichterbij. Sinds 2006 organiseert mevrouw Hosli voor Funrunner hardloopwedstrijden en ultralopen door heel Nederland, ook in de omgeving van Boxmeer én in het buitenland. Voor de Hartstichting is ze sinds 2007 actief als collectant en wijkhoofd. In 2012 werd ze voorzitter van de Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen in Boxmeer. Daarnaast is ze sinds 2014 voorzitter van Scouting Boxmeer.

Mevrouw P.A. (Nellie) Ronnes-Deenen – Boxmeer
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1977 tot 1990 was mevrouw Ronnes-Deenen voorzitter van de KVO in Vortum-Mullem en tevens bestuurslid van het Kringbestuur van de KVO Land van Cuijk. Daarnaast is zij 24 jaar lang mantelzorger geweest voor diverse mensen in haar omgeving. Vanaf 1983 tot heden zet zij zich in voor de Hartstichting als coördinator van de collectes. Tevens is zij vanaf 1995 tot heden een waardevolle vrijwilliger bij verzorgingscentrum Symfonie in Boxmeer.

De heer P.C.W. (Piet) van Sambeek – Boxmeer
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Sambeek heeft zich ruim 50 jaar vrijwillig ingezet voor een aantal organisaties in Boxmeer en de regio. Bij Muziekvereniging de Boxmeersche Harmonie was hij niet alleen lid (sinds 1953), maar leidde hij ook jeugdigen op tot volleerde muzikanten. Daarnaast was hij een actief lid bij de Metworstvereniging in Boxmeer waar hij hoornblazers opleidde. Sinds 1994 gaf hij ook muziekles bij dweilorkest De Joekels waar hij zelf ook lid van was. Tevens was hij 20 jaar actief bij Lotus Studiekring Oploo en diverse jaren bij de E.H.B.O. in Wilbertoord. Voor deze organisaties was hij actief bij diverse evenementen / activiteiten in het Land van Cuijk. Daarnaast was hij meer dan 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer.

De heer C.W.A. (Cor) Schaminée – Sambeek
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Schaminée zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor organisaties in de gemeente Boxmeer. Van 1969 tot 1973 was hij bestuurslid van Carnavalsvereniging De Knoepers in Sambeek. Daarnaast was hij van 1970 tot 1974 bestuurslid van Stichting SamSam en van 1986 tot 1991 was hij secretaris van Volleybalvereniging Switch in Boxmeer. Sinds 1999 is hij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer.

Mevrouw R.S. (Sil) Schaminée-van den Brand – Sambeek
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1979 tot 1983 verzorgde mevrouw Schaminée de bloemstukken in de kerk van Sambeek. Sinds 1998 is zij een waardevolle vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer. Mevrouw begeleidt de bewoners bij activiteiten zoals de muziekmiddagen en het wekelijkse bezoek aan de kapel.

De heer F.W.T. (Frans) Verberk – Boxmeer
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Verberk is ruim 25 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer. Sinds 1989 is hij actief voor de Stichting Truckers Gehandicapten Konvooi Boxmeer. Hij helpt mee met het opbouwen van het evenement en tijdens het evenement is hij actief in het horecagedeelte.
Daarnaast was hij tot 2019 voorzitter van de Stichting Wandelsport Boxmeer. Mede door zijn inzet is de avondvierdaagse in Boxmeer uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd evenement. Vorig jaar heeft hij zijn bestuurstaken neergelegd, maar hij blijft nog wel als vrijwilliger actief voor de avondvierdaagse.

Reacties